ES projektas

ĮGYVENDINTAS ES PROJEKTAS

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB Panemunės šeimos sveikatos centre

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Projekto tikslas – padidinti UAB Panemunės šeimos sveikatos centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu  pagerinta medicinos centro infrastruktūra, atnaujinant medicinos ir kompiuterinę įrangą. Projektas įgyvendintas 2019 metų gruodžio mėnesį

Close Menu